Новини


09.04.2015

Власникам рахунків у цінних паперах

 

Шановний депонент!

 

Наступним повідомляємо Вас, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 25.12.2014 року №844 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" до категорії неплатоспроможних", керуючись пунктом 2 частини п’ятої статті 12 та статтею 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №164 від 25.12.2014р. про запровадження з 26 грудня 2014р. тимчасової адміністрації у ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" та призначення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" Бобчука Ігоря Петровича. Тимчасова адміністрація запроваджується строком на три місяця з 26 грудня 2014 року по 25 березня 2015 року включно.

 

Також повідомляємо, що протягом усього часу дії тимчасової адміністрації ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" як депозитарна установа працює в звичайному режимі та надає своїм клієнтам усі послуги з депозитарної діяльності у повному обсязі. Після строку дії тимчасової адміністрації буде ініційована та розпочата процедура ліквідації банку, подальша діяльність банку, як депозитарної установи, буде регламентуватися Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, яке затверджено Рішенням НКЦПФР за № 431 від 08.04.2014р. (надалі – Положення).

 

Це Положення встановлює вимоги щодо дій депозитарної установи у період припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме з дати початку припинення діяльності депозитарна установа припиняє здійснення облікових операцій на рахунках у цінних паперах депонентів, за винятком операцій, щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в обраній ним депозитарній установі, корпоративних операцій емітентів (крім розміщення та викупу), та безумовних операцій.

 

Депонент, згідно цього Положення, має надати депозитарній установі розпорядження на списання прав на цінні папери з його рахунку в цінних паперах з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в обраній ним іншій депозитарній установі та закрити рахунок у цінних паперах протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

 

У разі незакриття депонентом рахунку у цінних паперах у встановлений строк цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися в Центральному депозитарії - уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку.

 

За більш детальною консультацією звертайтеся:

 

Малхасян Людмила Іванівна: malhasyan_li@ubb.com.ua, +38 050 730-64-14
Iнформаційна служба ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»: 0-800-600-400 (безкоштовно з будь-яких телефонів на території України)

  Купівля Продаж НБУ