Історія

Банк розпочав свою діяльність 19 травня 1993 року під назвою «Сільськогосподарський комерційний банк «Сільгоспбанк». Протягом 1993-1999 рр. Банк поступово розширював спектр послуг та підвищував рівень сервісу, здобувши репутацію стабільного та надійного фінансового інституту. Згодом, з появою нових акціонерів, Банк змінює назву на «Акціонерний банк «Донеччина». Запис про реєстрацію нової редакції Статуту, зміну найменування було внесено 11 жовтня 2000 року територіальним управлінням НБУ в Донецькій області.

 

В цілому, 2000 рік став для Банку роком реалізації іноваційних програм, основою яких було впровадження прогресивних банківських технологій. Цей період відзначається значним розширенням ресурсної і прибуткової бази, швидкими темпами капіталізації. Впродовж 2000 року статутний капітал Банку зріс в 4 рази. Банк динамічно розвивається як універсальна кредитно-фінансова структура, яка активно працює з врахуванням потреб клієнтів і специфіки розвитку ринкових стосунків в Україні. Серйозна увага приділяється питанням підвищення ефективності банківської діяльності, для цього використовуються такі інструменти, як наявність кваліфікованого персоналу, прогресивні інноваційні технології, а також нові банківські продукти у різних сегментах банківського бізнесу. 2001 − 2003 рр. характеризуються швидкими темпами капіталізації Банку (валюта балансу зросла в 1,5 рази) та поступовим розширенням регіональної мережі.

 

21 жовтня 2003 року загальним збором акціонерів було прийнято рішення про перейменування банку в Акціонерний Банк «Український Бізнес Банк». Цей крок супроводжувався значним ростом рівня капіталізації Банку, що стало ще одним імпульсом у досягненні якісно нових позицій. На цей час АБ «УкрБізнесБанк» по багатьох фінансових показниках займає упевнені позиції серед кредитних установ України. Банк демонструє стабільний динамічний розвиток та прагнення до постійного розширення діяльності, адекватно реагуючи на зміни фінансового ринку України.

 

В червні 2009 року з Національним банком України погоджено нову редакцію уставу АБ «УкрБізнесБанк» . Впродовж всієї своеї діяльності стратегічною метою Банку є забезпечення фінансової стабільності і надійності, підтримка на високому рівні власного капіталу для здійснення статутної діяльності, розширення обсягів і удосконалення спектру банківських продуктів. Банк проводить зважену кредитну політику, що підтверджується впровадженням «Програми антикризового управління кредитним ризиком в АБ „УкрБізнесБанк“ в умовах політичної, фінансової і валютної нестабільності».

 

У серпні 2010 года АБ «УкрБізнесБанк» змінив найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК». ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» органічно вписався у вітчизняний банківський бізнес як надійна й стабільна банківська організація, яка активно розширює мережу власних установ, збільшує обсяги активів і пасивів, постійно вводить нові банківські продукти як для населення, так і для корпоративних клієнтів.

 

На даний час банк є членом таких міжбанківських об'єднань, асоціацій, бірж та міжнародних організацій:

 

 • Асоціації українських банків (АУБ);
 • Асоціації «Донецький банківский союз»;
 • Української національної іпотечної асоціації (UNIA);
 • Асоціації «Українські фондові торговці»;
 • Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД);
 • Міжнародної системи S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Tеlecommunication);
 • Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 • Донецької торгово-промилової палати;
 • ПрАТ «ФБ «ІННЕКС»;
 • Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП);
 • Незалежної асоціації банків України.

 

Також банк є уповноваженим банком Пенсійного фонду України з виплати пенсій і соціальної допомоги, аффільованим членом Europay International, Mastercard International, членом VISA на агентських угодах, партнером компанії Western Union, агентом компанії Union Card по видачі грошових коштів, клієнтом учасника клірингу ПАТ «Розрахунковий центр».

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» — банк для українського бізнесу!

  Купівля Продаж НБУ